Visie & Methodes

Nieuwe methodes voor hulp

Wij hebben ieder een heel parcours aan opleidingen doorlopen. Hieruit hebben wij een eigen, eigenzinnige manier van werken ontwikkeld. Daarin richten we ons op volgende pijlers:
• Moed vinden om je blik te verruimen
• Ontwikkelen van vertrouwen in je eigen pad, visie en mogelijkheden
• Aanleren van eenvoudige, eerlijke, verantwoordelijke communicatie
• Inspiratie vinden en doorgeven

De belangrijkste methodieken die aan de oorsprong liggen van onze manier van werken zijn gestalttherapie, systemisch coaching en reconstructive.