Methode

Wij dragen als mens onverwerkt verdriet mee van familiale en collectieve oorsprong, meestal onbewust. Dit kan in ons zichtbaar worden  als zwaarte, stress, angst om niet te voldoen, schuld, schaamte, twijfel en zich tonen in conflicten en frustraties.  De methode die wij toepassen bij Eigenkleur richt zich op het ontwikkelen van bewustzijn over deze onderlagen. Zo kunnen we deze rugzak gezonder maken, zowel de emoties die we meedragen als de patronen in ons denken en doen, die er het gevolg van zijn (vermijdingsgedrag, verdoving, laag zelfbeeld, weinig zelfrespect,…)

Wij zijn vier klassiek geschoolde psychotherapeuten met jaren ervaring in het begeleiden van mensen en relaties. We hebben een uitgebreide zoektocht achter de rug in diverse domeinen die linken aan persoonlijke en emotionele ontwikkeling, trauma-release, innerlijk-kind-healing en de ontwikkeling van innerlijk leiderschap en emotionele intelligentie.

We zijn opgeleid als gestalttherapeut, relatietherapeut, trauma-therapeut en therapeut in Reconstructive-based-Therapy. Daarnaast zijn we bijgeschoold in psychosynthese, systemisch opstellingen-werk, somatic experiencing en bio-energetica.

De methode die wij toepassen komt voort uit deze verschillende invloeden. en gaat uit van de aanname dat diepere lagen in onszelf verkennen en doorleven ons helpt om emotioneel en mentaal gezonder te worden. Dan groeit onze natuurlijke veerkracht vanzelf.