Menu NL | FR

Wanneer kan therapie zinvol zijn

Iedereen heeft het af en toe moeilijk, en heeft dan iemand nodig om samen een aantal dingen op een rijtje te zetten. Soms lijkt het je ondanks je inspanningen niet te lukken om situaties te veranderen die je dwars zitten.

Als algemene regel kan je stellen dat professionele begeleiding zinvol is wanneer je de steun van je vrienden en familie als onvoldoende ervaart, en je je gemotiveerd voelt om te investeren (tijd, aandacht, geld) in jezelf.

Individuele begeleiding kan zinvol zijn bij:

  • ingrijpend verlies, traumatische ervaringen, eenzaamheid of zingevingsvragen.
  • verlangen om je eigen patronen en beperkingen te begrijpen en zo nodig alternatieven te vinden.
  • gevoelens van onzekerheid, angst, spanning of teneergeslagenheid.
  • steeds terugkerende conflicten of agressie.

Voorbeelden waarbij onze therapeuten je kunnen bijstaan zijn:

Elke therapie start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken jij en de therapeut of je bij Eigenkleur aan het juiste adres bent. Er wordt samen gekeken naar mogelijke werkpunten.

De meesten onder ons hebben bijkomende opleidingen achter de rug en nemen ervaring en kennis in lichaamswerk, reconstructief werk, systemisch werk, clownswerk, bemiddeling, uit de bedrijfswereld, of als psycholoog, jeugdwerker, leerkracht, verpleegkundige of arts mee in ons werk.