Relatietherapie

Vroeger waren relaties, gezins- en familiebanden simpeler dan nu. Kinderen groeiden op, trouwden, gingen het huis uit en kregen zelf kinderen. Relaties waren stabieler. De mogelijkheden begrensder. Ouders hadden meer vanzelfsprekend gezag. Kinderen waren gewend aan het gegeven, dat je nu eenmaal niet alles kunt hebben.

Voor ouders en/of partners in deze tijd is de situatie complexer. De keuzemogelijkheden zijn groot. De eisen kunnen daardoor hoger lijken. Voortdurend word je uitgedaagd je eigen normen en waarden te bepalen, je eigen standpunt helder te maken, grenzen te stellen. Dat lukt niet altijd.

Relaties in zovele vormen, nieuw samengestelde gezinnen, …  houden nieuwe complexiteiten in die volwassenheid en veerkracht vragen. Die is niet altijd voldoende beschikbaar.

Van hieruit bekeken is het niet verwonderlijk dat spanningen en desillusies vaak voorkomen in relaties en dat verwachtingen niet op elkaar afgestemd raken.

In de initiële verliefdheidsfase waarmee relaties doorgaans van start gaan, is er vaak sprake van een bepaalde graad van verblinding waardoor partners zichzelf en hun verwachtingen niet altijd helder maken en de ander ook niet volledig kunnen zien in zijn mogelijkheden en beperkingen.

Relatietherapie helpt om dynamieken helderder te maken. Het bewustzijn van eigen aandeel, verantwoordelijkheid en vrijheid kan hierdoor bij beide partners toenemen waardoor de kwaliteit van de communicatie en de beslissingsvaardigheid toeneemt.

Een kennismakingsgesprek dient als oriëntatie voor jullie vragen.

Deze diverse vormen van relatietherapie bieden we op de locaties in Antwerpen, Brussel, Rotselaar en Westmalle.