LGBTQIA+ Homo Lesbisch Biseksueel Transgender Queer Interseksueel Aseksueel

 

 

Homosekueel, lesbisch, biseksueel, transgender, queer, interseksueel, non-binair en aseksueel zijn is een gegeven dat impact heeft op de manier waarop je in het leven staat en keuzes maakt.  Je kunt dan te maken krijgen met vragen met betrekking tot:

  • je identiteit
  • coming-out
  • de acceptatie door de omgeving (ouders, familie, vrienden, heteropartner, kinderen, collega’s,..)
  • je eigen waarde en zelfvertrouwen
  • transitie
  • het aangaan van relaties
  • het omgaan met intimiteit en seksualiteit
  • zingeving en/of religie

Ook wanneer je vraag niet samenhangt met je seksuele identiteit of gender indentificatie is het makkelijk als je therapeut op de hoogte is van de invloed die LGBTQIA+ op je leven kan hebben.

Zowel individuele begeleiding als relatietherapie zijn mogelijk.

Relatietherapie helpt om te onderzoeken wat de oorzaak is van jullie problemen en hoe je – al dan niet samen – verder wilt. Het stoppen van verwijten en ruzies en het anders met elkaar leren communiceren zijn daarbij vaak belangrijke aandachtspunten.

In een kennismakingsgesprek kan samen naar de geschikte focus voor je vraag gezocht worden.