Laurien Engels

°1986, Rijkevorsel (B)

♦ Laurien is klinische psycholoog en psychotherapeut

♦ Van jongsaf is Laurien gefascineerd door ontwikkeling en groei. Sinds 2021 maakt ze via Bart De Coninck kennis met Reconstructive. Sindsdien heeft de mogelijkheid tot heling en proces van deze lichaamsgerichte methode haar niet meer losgelaten. Zowel in individueel werk, relatietherapie als groep worden elementen van de inzichten van Labs, de ervaringen met cliënten en de opgedane kennis, verweven.

♦ Sinds 2018 werkt Laurien als zelfstandig psycholoog en psychotherapeut. Hiervoor werkte ze voor Oikonde en Pleegzorg Provincie Antwerpen als gezinsbegeleider en mederwerker van het psychopedagogisch team.

♦ Laurien geeft individuele begeleiding, relatietherapie en oudertherapie

♦ Ze zal meewerken aan Liefde tussen Hemel en Heleen podcast over liefde en relaties.

♦ Individuele sessies met Laurien zijn mogelijk in Rijkevorsel en online. Dit kan zowel  in het Nederlands als in het Engels.

♦ Meer info op www.praktijkhetwoud.be

♦ Sociale media: 

 

Thema’s

♦  Zelfontwikkeling dmv gesprek en ervaringsgerichte therapie

♦  Onderzoeken van oude patronen en onderliggende emoties

♦  Verbreden van levenfases en levensvragen

♦  Stilstaan bij verlies en andere existentiele thema’s

  Werken rond hechting en partner/ouder-kind relaties

  Zoeken naar een evenwicht tussen hoofd en lijf