workshop op aanvraag: Samenwerkende Teams

Samenwerkende, productieve teams, vanuit de kracht van elk individu

Vanuit systemisch werk kijken naar een volgende groeistap met het hele team.

Inhoud workshop
Teamwork is essentieel binnen organisaties. Zowel voor het goed functioneren van een bedrijf, als voor het welzijn van werknemers en leidinggevenden. Steeds vaker wordt verwacht van teams dat ze zelfsturend (agile) zijn.

Spanningen binnen een team of een minder goede samenwerking zijn vaak te wijten aan onderliggende mechanismen die leven tussen de teamleden of binnen de organisatie. Die zijn moeilijk te identificeren en bloot te leggen door er enkel over te praten.

Met systemisch werk worden we ons bewust van die onderliggende dynamieken. De werking van een team of organisatie en de onderliggende gevoeligheden en ieders aandeel en verantwoordelijkheid daarin worden duidelijk. Het vormt de basis voor het vinden van oplossingen voor een gezonde samenwerking met respect voor elk individu.

Dat is wat we beogen in deze workshop.

Voor wie?
 U bent nieuwsgierig naar:

 • Uw plaats binnen de organisatie en binnen het team
 • Uw relatie en interactie met andere teamleden en leidinggevenden
 • Waar uw grenzen en verantwoordelijkheden liggen, hoe u die communiceert en hoe dit overkomt
 • Waarom er spanningen bestaan binnen mijn team
 • Wat de bestaandedynamieken zijnbinnen mijn team of organisatie
 • Waar ik naartoe wil met mijn team? Wat ik nodig heb om over een jaar te staan waar ik wil staan met dit team

Voor bedrijven in de private sector, overheid en non-profit organisaties:

 • Bij de opstart van een nieuw team
 • In bestaande teams met onderliggende spanningen
 • Voor teams en organisaties die samen willen groeien
 • Organisaties met zelfsturende, agile teams
 • Als activiteit voor teambuilding

Systemisch werk in organisaties

Wanneer we een probleem ervaren, is enkel erover praten vaak niet voldoende. We blijven in onze ratio, denken na, luisteren niet voldoende naar ons gevoel. We vertrekken te vaak enkel van het individu.

In systemisch werk bekijken we net steeds het grotere geheel. Bedrijven en organisaties hebben baat bij deze aanpak. Systemisch werk verschaft niet alleen inzichten in mechanismen die onbewust leven binnen de organisatie. Ook mechanismen uit het privé-leven die we onbewust meenemen in het professionele leven worden helder. En het individu ervaart wat zijn of haar plaats is binnen de organisatie. Aan de hand van oefeningen en uitwisseling, ervaren we zaken die we anders niet kunnen zien of begrijpen.

Praktisch:

 • Je kan als bedrijf of team intekenen op deze workshop
 • Duur: halve dag
 • In uw bedrijf of samen te bepalen locatie
 • Min. 4, max. 12 deelnemers. Grotere groepen mogelijk met meerdere begeleiders.
 • Kostprijs: 485 euro excl. btw voor standaard workshop.

Aanpassingen en andere thema’s mogelijk op vraag.

Trainer: Sonia Maes
Na 20 jaar in het bedrijfsleven, besloot Sonia zich om te scholen tot psychotherapeut en coach. Vandaag is ze gediplomeerd coach bij Eigen Kleur. Sonia haar kennis komt uit Systemisch werk, Gestalt en Reconstructive work.

Contact:
 Sonia Maes
+32 475 64 58
sonia@eigenkleur.be