Body Processing

Body processing gaat uit van “het lichamelijk weten” en het veranderingsproces dat zich van daaruit van zelf ontvouwt.

Het lichaam-zijn wordt samen in bewustzijn gebracht en daarbij wordt samen gezocht naar woorden, die zinnelijk, beeldend of metaforisch zijn, die de lading kunnen dekken. Een mens belichaamt zijn situatie en draagt daardoor lichamelijk alle informatie die nodig is om de situatie te volgen en te exploreren. Het is een intuïtief weet hebben van hoe het met je gesteld is, van hoe de situatie is en hoe je bent in die situatie. Emoties zijn dan de directe evaluatie van die situatie. Ze geven betekenis en richting aan wat de situatie nodig heeft.

Lichamelijk veruitwendigt iemand alle dwingende patronen en tegelijk onthult hij in deze patronen ook de mogelijkheden om op een andere, meer creatieve manier met de wereld om te gaan.