VECHTEN TEGEN put altijd uit

Wij mensen worden gekenmerkt door strijd, meestal onbewust. Dit is meer uitgesproken in het eerste deel van ons leven. Sommigen onder ons vechten met delen van zichzelf: een laag zelfbeeld, perfectionisme, twijfels. Anderen vechten met wie zich in hun omgeving bevindt: relatieconflicten, familiebreuken. Nog anderen gaan de strijd aan met delen van de maatschappij: onrecht, activisme.

Elke strijd put uiteindelijk uit. Het kind in ons wil een betere relatiteit voor zichzelf scheppen door zich te focussen op wat er zich in de buitenwereld afspeelt en op wat anderen van hem vinden en gaat daar tegenin.

Een goeie midlife-crisis kondigt aan dat deze eindeloze strijdtaferelen niet meer vol te houden zijn en dat het tijd is voor andere bewegingen. Die nieuwe bewegingen komen van binnenuit als we onze blik verruimen op datgene wat de stijd in ons aanwakkerde.

#transpersonal #transpersonalcoaching #reconstructive #changeofperception