TRANS

TRANS

‘Trans’… in het Latijn betekent ‘aan de overkant’

Woorden met ‘trans’ wakkeren mijn nieuwsgierigheid.

  • Transcendent: overstijgend, buiten het gewone tredend
  • Transcendentie in de filosofie: het overstijgen van de mens
  • Transformatie: overgaan van de ene in de andere ‘vorm’
  • Transpersoonlijk bewustzijn: de gemoedstoestand die mensen in staat stelt zich te verbinden.
  • Transpersoonlijke psychologie: het vakgebied binnen de psychologie wat de mystieke en spirituele ervaringen van mensen en de transcendente aspecten daarvan omvat.
  • Transpersoonlijke coaching of therapie: begeleidingsvorm waarin de zoektocht naar authenticiteit en integratie van de schaduwkant centraal staat.

 

Karin Swinnen