RE-THINK

Wij realiseren ons vaak te weinig dat ons denken als een automatische piloot werkt. Wij denken in en volgens patronen die al zo lang in ons meegaan dat we de manier waarop we denken verwarren met wie we zijn. Vaak funcioneert ons denken als een voorspeller van onheil en belicht het meer de moeilijkheden dan de mogelijkheden.
 
Deze denkstijl lijkt ons te willen helpen door ons continu te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Hierdoor leven we te veel met de rem op en bouwen meer controle en dwang in dan gezond voor ons is.
 
Gewaarzijn ontwikkelen over hoe je denkt en wat daar de gevolgen van zijn – in hoe je je voelt, in hoe je beslissingen neemt, in hoe je je in je relaties beweegt – helpt.
 
Een gemakkelijk proces is dit natuurlijk niet. We hebben geen ingebouwde schakelknop die we definitef van negatief op positief kunnen schakelen, maar bewustzijn over hoe je denken werkt geeft je meer opties.
 
Het is niet omdat je iets denkt dat het definitief is. Je ken jezelf uitnodigen om iets wat je dacht opnieuw in overweging te nemen met een andere uitkomst.
 
RE-THINK.
 
#changeofperception #rethinking #transpersonaltherapy