Projectie

Een belangrijk moment onderweg naar meer volwassenheid is wanneer je beseft dat niemand je volledig kan zien zoals je bent, dat niemand volledig kan begrijpen wat zich binnen in je afspeelt.

Wat wij in de ander zien zijn projecties van delen van onszelf. Wat anderen in ons zien zijn projecties van delen van henzelf. Soms ervaren wij die projecties als positief, soms negatief. Kunst is dus om wanneer deze projecties pijnlijk zijn, deze niet persoonlijk op te vatten. Zo onderbreek je cirkels van afwijzing en lijden. En zet je een belangrijke stap naar volwassenheid en vrijheid.

In wat anderen op ons projecteren, geven zij zichzelf ook ongewild bloot. Wanneer we hiernaar met een andere bril kijken worden we vrijer.

#eigenkleur #transpersonal #transpersonaltherapy