Onze problemen als kansen

Onze moeilijkste vijand zit binnen in onszelf.

Elk “probleem” – wat ons beroert, stoort, beangstigt, … – kent zijn oorsprong binnen in ons. Elke keer we door iets of iemand getriggerd worden in wat onrechtvaardig, moelijk, krankzinnig, … is en anders zou moeten zijn, raken we binnen in onszelf een stuk aan dat uit evenwicht is. Dit gebroken of gespleten deel verlangt naar herstel, heling, evenwicht, … . Bij elke trigger dient zich een kans aan om te leren over onszelf en zo innerlijk sterker te worden

Innerlijke sterkte heeft te maken met dit evenwicht – mentaal, emotioneel en in onze houding -. En met de durf en eerlijkheid om binnen in onszelf te kijken naar wat uit evenwicht is – verdeeld, op oorlogspad, …- en dus naar evenwicht – d.i. naar een andere houding van onzelf – streeft.

We realizeren ons vaak maar in beperkte mate hoezeer we door onze eigen mentale en emotionele houding bepaald worden en zo onze werkelijkheid creëren. In onze perceptie zijn we vaak speelbal van de buitenwereld. Het vraagt moed om te zien dat we eigenlijk onze werkelijkheid behoorlijk mee creëren. Dit doen we door de manier waarop we met onze buitenwereld en binnenwereld omgaan.

Deze visie laat weinig ruimte voor het stuk in ons dat wilt klagen en excuses vinden. Klachten, excuses en twijfel dragen een lage energetische frekwentie waardoor we er een sneeuwbal-effect optreedt, niet alleen binnen in onszelf maar ook bij wie er getuige van is.

De verantwoordelijkheid komt zo meer bij onszelf te liggen. We kunnen weinig nog uitbesteden aan anderen. Tegelijk biedt dit kansen om zelf openingen en oplossingen te vinden in plaats van te zitten wachten tot er in de buitenwereld verandering optreedt. Dit zoeken naar opening en oplossing draagt energetisch een hogere frekwentie en is dus in dezelfde mate sneeuwbal en besmettelijk, zowel voor onszelf als voor wie er getuige van is.

Als we helemaal eerlijk durven zijn, hebben we dus geen last van de corona-situatie maar van onszelf. Van iets dat binnen in ons leeft en door de corono-situatie getriggerd wordt. Dit stuk is voor iedereen anders. Vandaar ook de zo uiteenlopende reacties op een collectief fenomeen als corona.

Alles wat uit evenwicht is, draagt in zich een intrinsIek streven naar evenwicht. Is dus onderweg naar meer evenwicht.

Zijn we bereid in deze tocht te investeren vandaag?

WISHING US A BEAUTIFUL MONDAY

Bart De Coninck