Naar het licht

Vandaag is het wintersolstitium, het moment waarop de aarde in het noordelijke halfrond opnieuw naar het licht toe beweegt. De kortste dag, de langste nacht.

Er gaat een diep vertrouwen uit van deze cyclische natuurbewegingen. Hoe hechtisch en onvoorspelbaar wij mensen en onze beschaving soms zijn, de natuur is in zijn cyclische bewegingen betrouwbaar en sacraal.

Meer nog dan andere jaren voel ik mij geborgen in de afwisseling van de seizoenen, in hoe duisternis licht wordt en licht duisternis, in hoe bomen groeien – onzichtbaar en onverdroten.

Deze periode uitnodigt uit om af te ronden wat afgerond dient te worden, om naar binnen te gaan en te reflecteren zodat vruchtbaar mag worden wat daartoe voorbestemd is.

Wij wensen jullie mooie dagen toe.