Moed

Natuurlijk hebben wij anderen nodig als spiegel. Door anderen leren we stilaan onszelf onder ogen komen en begrijpen.

Toch komt er in dit proces een moment om moediger te worden. Niet zozeer de moed om anderen op hun verantwoordelijkheden te wijzen maar de moed om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Deze moed maakt de ultieme krijger in ons wakker. Hij die in zichzelf gelooft desondanks of zelfs dankzij alle bewegingen rondom hem.

Bart De Coninck

#demonen #moed #verantwoordelijkheid