Metaforen

Metaforen kunnen cliënten ondersteunen in hun proces. Ze kunnen veranderingen teweeg brengen omdat ze ons helpen onze situatie vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Metaforen komen uit het intuïtieve deel van ons brein. Hierdoor geven ze opening voor wat buiten woorden ligt, buiten het klassieke bedenken van oplossingen.

Een metafoor zet een gevoel, een begrip of een situatie om in een concreet beeld. Dit kan een voorwerp zijn, een dier, een kleur,… Ik laat deze metafoor, dit beeld soms tekenen door de cliënt. Daar samen naar kijken en onderzoeken geeft nieuwe informatie. Nieuwe info over iets dat de cliënt al goed kent of misschien al jaren last van heeft. Die tekening hangt dan soms weken lang op de koelkast van de cliënt…

I love my job.

Karin Swinnen