Menselijke perceptie

Oplossingen voor dilemma’s zijn meestal zo voor de hand liggend dat we er over kijken.

Het zelfreddend vermogen dat voor dieren direct beschikbaar is, is bij ons mensen vertroebeld.

Als kind leerden we ons in veiligheid te brengen door ons volledig op onze omgeving te richten en minder op wat in onszelf aanwezig is aan kracht en mogelijkheden.

Toch betekent dat niet dat we dat vermogen verloren zijn. Alleen vertroebelen afhankelijkheidspatronen ons de weg. We zoeken redding buiten ons waar die meestal niet is We hebben het nodig dat we onszelf tonen wat we kunnen. Dan pas gaan we stilaan in onszelf geloven.

#eigenkleur #perceptie #mogelijkheden #ikgeloofinmezelf