LEVEN is niet gelijk aan…

… DROMEN, VERBEELDEN OF BEDENKEN

Als kind overleefden we in dromen, illusies, imaginaire verhalen en overpeinzingen.

Dit creëerde patronen in ons, zeg maar gewoontes. Deze zitten in ons denken, in ons voelen en in de manier waarop we besluiten nemen. Dromen, verbeelden en bedenken voelt vertrouwd en veilig aan. Alsof dat het echte leven is. Dat is het echter niet. We beseffen ook niet dat onze energie weglekt terwijl wij in deze verbeeldingswereld vertoeven. Waarom? Omdat er niet geleefd wordt terwijl we daar zijn, geen besluiten, geen uitwisselingen, geen groei. Er gebeurt eigenlijk niks. We zijn afgeleid. Een boom, die zou dromen, vergeet te datgene te doen waarvoor hij hier is: voeding en water uit de grond halen en omzetten in groei. Leven voor een mens heeft direct te maken met beslissingen en acties nemen. Dat is het enige wat groei genereert en energie is.

#transpersonal #reconstructive