Laat je emoties je helpen!

Er zijn vier basisemoties:

  • – Angst
  • – Woede
  • – Verdriet
  • – Liefde

 

Soms wordt er ook wel over 8 emoties gesproken en worden Vreugde, Verbazing, Schaamte en Walging eraan toegevoegd. In de manier hoe ik werk hou ik het graag simpel en helder. Met het onderzoeken en ervaren van de 4 basisemoties hebben we meestal onze handen al vol. 😀

Emoties ervaren we in eerste instantie in ons lichaam, en we hebben er gedachten en meningen over, en ook die kunnen weer nieuwe emoties laten ontstaan.

Waarom hebben we eigenlijk emoties? Waarom voelen we op het ene moment frustratie (woede), het andere moment verdriet, angst of blijdschap?

Emoties bevatten informatie over de relatie tussen mij en de ander. Ze willen ons iets duidelijk maken, waardoor we in beweging komen en een beslissing nemen tot communicatie of actie.

Bij vele mensen is er verwarring tussen het ervaren van het gevoel en de gedachten en meningen over dit gevoel. Waardoor het moeilijker wordt helder te voelen Ên te denken en van daardoor een heldere beslissing te nemen.

Emoties kunnen dus een bron van energie en informatie worden, op voorwaarde dat we ons leren focussen op helderheid en evenwicht in denken en voelen.

Welkom!

Job Hulshoff