INZICHT versus BESLISSINGSVAARDIGHEID

Therapie leidt vaak tot meer inzichten bij de cliënt. Dit kan soms wat ademruimte geven. Het wordt helderder in zijn of haar hoofd. Toch is dat gegeven op zich niet voldoende om echt aan te pakken wat er niet werkt en op langduriger vlak in een nieuwe flow te komen.

Daarvoor is het nodig om genoeg moed bij elkaar te sprokkelen om anders met beslissingen om te gaan. Ook dit is een leerproces. Het heeft onder andere vaak te maken met angst voor controleverlies of voor foute beslissingen waardoor er beslssingen uitgesteld worden. De start van een vicieuze cirkel.

Bart De Coninck