Houding

Iedereen heeft een rugzak. Dit zijn grotendeels onbewuste herinneringen uit het vroege verleden die het heden een kleur geven. Meestal de sombere kleur van twijfel, gemis aan verbondenheid en behoefte aan houvast. En van het ontbreken van geloof dat de toekomst mooiere mogelijkheden inhoudt.
 
Deze rugzak is een universeel menselijk gegeven. Niet alleen mensen die zich hun kindertijd als negatief herinneren hebben er één. Dus elke mens kent de beklemming van angst en van daaruit de behoefte aan controle. Het is wat elke mens in zijn vroegste kindertijd onbewust leerde en wat als patroon het hele leven aanwezig blijft.
 
Hoe bewuster we ons worden van deze onbewuste herinneringen hoe minder invloed ze gaan uitoefenen. In dit proces in onze HOUDING het allerbelangrijkste.
 
Geloven dat er voorbij wat we leerden, voorbij onze automatische aannames en waarnemingen iets gevonden kan worden wat een verschil maakt, geeft dit proces de nodige zuurstof en energie. Transformatie van herinneringen en angst is mogelijk is. Dit is wat wij ‘transpersoonlijk’ werk noemen, ervaringen die voorbij het persoonlijke liggen.
 
Een houding van GELOVEN, WILLEN , KIEZEN, VOLHOUDEN geeft een energetische respons, die beweging brengt in datgene wat we tot dan als onveranderlijk ervaarden.
 
#transpersoonlijk #transpersonalcoaching #transpersonaltherapy