Houding bepaalt Effect

Als therapeuten en coachen verliezen wij soms uit het oog dat de houding van de client ten overstaan van zijn eigen leerproces een erg grote invloed heeft op het effect. En die houding bepalen wij als hulpverleners niet, hoe graag we dit ook zouden willen.

Dus hoe goed onze bedoelingen als begeleider al niet zouden zijn, hoe krachtig onze methodieken ook, zonder de energie van de client beweegt er weinig.

De bereidheid om zich te laten verrassen en om niet zijn eigen denken (overtuigingen, angstbeelden, beperkingen) als enige werkelijkheid en uitgangspunt te beschouwen, is fundamenteel.

Hoe meer we als therapeut de houding aan kunnen nemen om niet meer dan 50 % van de uitwisseling te willen bepalen en minder onze eigen ideaalbeelden als uitgangspunt te nemen, hoe groter de kans op beweging. En beweging is in de eerste plaats een innerlijk onzichtbaar proces dat zich op een gegeven moment in acties en beslissingen vertaalt.

Wie hier meer over wilt leren, verwijs ik graag naar de website www.reconstructiveschool.be. Daar vind je de workshops en opleidingen voor het najaar terug.

#transpersonal #reconstructive #energy