Geloven in mezelf

Als ik niet in mezelf geloof

  • zoek ik naar meetbaar succes, waardering en erkenning in mijn omgeving
  • ga ik geluk voor mezelf proberen tot stand te brengen door anderen te veranderen, te beschermen, te redden, te betrekken of te overtuigen
  • ga ik aan mezelf en aan anderen twijfelen en mijn beslissingen op hold zetten
  • maak ik wat ik wil niet helder
  • belicht ik eerder problemen of gebreken dan kansen en uitdagingen

  

Als ik in mezelf geloof

  • definieer ik succes, waardering en erkenning van binnenuit
  • creëer ik geluk vanuit mijn eigen waarden en energie en laat de ander in zijn verantwoordelijkheid en vermogen tot beslissing en actie
  • weet ik dat twijfel mij niet tegen houdt
  • maak ik helder wat ik wil
  • zie ik kansen in moeilijkheden en uitdagingen

Bart De Coninck

#riihs #reconstructive #transpersonal