Energie

Wat we vanuit leegte of tekort benaderen vertroebelt hoe we kijken. Er zit meer onbewuste rivaliteit in ons dan we durven toegeven. Anderen echt vanuit ons hart kracht gunnen is moeilijk. Of we zien kracht daar waar die nog niet ontwikkeld is, bijvoorbeeld in onze kinderen.

Enkel door het moeizame proces van integratie van eigen potentie ontstaat er vrijheid en kan doorvoeld worden wat complementariteit werkelijk betekent. Pas dan beseffen wij dat de kracht van anderen niet bedreigend hoeft te zijn maar eerder een uitnodging inhoudt voor onze eigen ontwikkeling.

Bart De Coninck

#reconstructive #transpersonalcoaching