De essentie van het afgelopen jaar

Dit vat de essentie samen van wat ons bezig gehouden heeft afgelopen jaar.

  • Wat hebben wij eigenlijk nodig om veerkrachtig in het leven te kunnen staan?
  • Hoe verschillend kunnen percepties wel niet zijn terwijl we allemaal in dezelfde storm zitten?

In ieder van ons zit een deel dat graag wilt dat anderen met oplossingen voor problemen komen. Toch is het onze eigen veerkracht en oplossingsgerichtheid die gaan maken dat we vol leven.

Veerkracht kan aangeleerd worden. We kunnen bewustzijn ontwikkelen hoe meer toegang te vinden tot levenskracht in gelijk welke omstandigheid.

Het grootste geschenk is het leven zelf.