De Beste Therapeut

Er leven nog vele verouderde beelden van therapie.

  • Dat goeie therapie vooral te maken heeft met je op je gemak voelen, een plek waar er naar je geluisterd wordt en waar je begrip, erkenning en waardering krijgt.
  • Dat goeie therapie dus te maken heeft met wat je innerlijke kind vroeger te kort kwam, alsnog van buitenaf – door de therapeut – aan te vullen.

Tegelijk waaien er ook door therapie-land nieuwe winden. Steeds meer therapeuten merken dat hoeveel erkenning en waardering zij ook geven aan hun cliënten, dit hen nauwelijks in staat stelt om in hun leven een andere dynamiek te brengen.

Wat dan wel?

Meer en meer gaan we er van uit dat efficiënte therapie innerlijke kracht vergt zowel van de therapeut als van de cliënt. De kracht om beelden af te durven breken, om een ander licht te durven werpen op de situatie. En dat betekent altijd een zekere confrontatie met de verantwoordelijkheid van de cliënt in wat er mis loopt  en een appel op het aanboren van nieuw denken en nieuw gedrag.

Een probleem of situatie kan niet opgelost worden binnen hetzelfde denken als waarin het gecreëerd is.

Deze overgang – deze nieuwe wind in therapieland – maakt onze job net zo boeiend en uitdagend, want uiteraard is respect voor het groeiritme van de cliënt eveneens nodig.

“Voorzichtige therapie” is over zijn hoogtepunt heen. Ook in therapie komt er progressief meer ruimte voor durf en efficiëntie. We leven maar één keer. En dat is nu. No more time to waste. No more excuses. Ook die werkelijkheid heeft respect nodig.

Bart De Coninck