Bloei

In deze tijden van Verrijzenis en bloesems kunnen we ons afvragen wat bloei is voor een mens. Uiteraard is dit persoonlijk. Voor mij heeft bloei te maken met me vrij voelen en datgene doen waar ik in geloof.
 
In vele mythes wordt de draak gebruikt als beeld voor de bewaker van de schat. Wie zijn schat wilt vinden moet langs de draak passeren, deze in de ogen kijken en kussen. Dan pas, kan je je schat bereiken.
 
Momenteel worden wij maatschappelijk weinig gewezen op die individuele noodzaak tot de ontwikkeling van moed. De illusie wordt gevoed dat als ik bang ben, het aan de ander of aan het collectief is om het veilig voor me te maken. Onze eigen verantwoordelijkheid wordt klein gemaakt, de collectieve verantwoordelijkheid des te groter.
 
Het vraagt moed om je met je diepere angsten te confronteren. Ons brein is zo inventief om ons in de andere richtingen te laten kijken: door oordeel bijvoorbeeld van wat ik bij de anderof in de wereld vaststel, door illusies ook – “ik volg mijn hart”, “ik leef volgens mijn ziel” –
 
Eerlijkheid over waar we wezenlijk bang voor zijn, is een eerste stap. Dan pas kan zichtbaar worden hoe moed ontwikkeld kan worden.
 
Angst toont ons de weg naar bloei. Er is echter moed nodig om niet te vluchten of de andere kant op te kijken en het aan te gaan.
 
#eigenkleur #riihs #community #transpersonal #angstismoedinontwikkeling