Alles ligt in jouw handen

Wij zijn volledig verantwoordelijk voor ons healingsproces. Healen is niet ‘over iets geraken’. Het is eerder: Hoe kan ik mij in het nu verhouden tot iets wat in me aanwezig is van vroeger?

Me stap na stap rekenschap geven.

Bewust worden van wat dieper in me leeft.

Nieuwe beslissingen nemen.

Stap na stap mijn werkelijkheid – wat ik wil en hoe ik het wil – vorm geven

Alles ligt in mijn handen. Me dit realiseren kan me bang maken. Tegelijk geeft het ook de weg aan naar vrijheid en verantwoordelijkheid.