Menu NL | FR

Innerlijke Kracht

Deze driedaagse workshop wordt gegeven door Bart De Coninck. Reconstructieve opstellingen worden als werkvorm gebruikt.

In deze workshop openen wij de mogelijkheid om vrijer te worden van mentale, fysieke, emotionele en spirituele blokkades die wij meedragen. Wij mensen hebben meer kracht dan we kunnen waarnemen of begrijpen. Onze kwetsuren maken ons troebel en verhinderen onze relaties, tot we besluiten om ons verhaal achter ons te laten en te groeien.

Reconstructief werk geeft ons dieper inzicht in de werkelijkheid achter de facade. De waarheid wordt niet uit de weg gegaan. Soms pijnlijk, soms verrassend. Uiteindelijk bevrijdend en verhelderend.

“Wees eenvoudig en helder. En vertrouw.” Deze basishouding leidt ons doorheen deze tweedaagse met opstellingenwerk volgens de reconstructieve methode in kleine groepen. Het lichaam is de leidraad.

Focus ligt op:

  • Mezelf
  • Mezelf in relatie
  • Mijn kracht
  • Krachtbronnen die ik lichamelijk kan ervaren uit het collectieve of “past life’ 
  • Inzicht in egostructuren [“facade”] en hoe ze zicht tot de werkelijkheid verhouden
  • Gedachten, emoties en illusies en hoe ze het stromen van energie beinvloeden


Reconstructief werk werd in de wereld gezet door Carola Castillo. Zij komt uit Venezuela. Haar werk is een verdieping van het “Familieopstelingenwerk” van Bert Hellinger.

“Only in darkness one can find light.”

Bart De Coninck begeleidt deze workshop. Zijn levenswaarden zijn respect, waardigheid en verantwoordelijkheid. In zijn leven is het belangrijk geweest om zo vrij als mogelijk te worden van zijn persoonlijk verhaal en het leven te leren zien in vele dimensies.

“Ik geloof in de innerlijke kracht en de wil om te groeien van mensen. Wat wij echter meedragen vanuit onze geschiedenis en verhaal kan ons bang, moe, ziek of depressief maken en onze relaties belemmeren.”

Het heeft lang geduurd eer ik liefde kon vinden in mezelf en mezelf kon healen en zo beschikbaarder kon worden voor anderen.”

Voor wie een open hart en geest heeft en wil groeien.

Voor data, prijzen en meer info:
Reconstructive School België
m 00.32.476.66.06.37