Menu NL | FR

Organisatieopstellingen

“Verborgen dynamieken”

Ria Verlinden

Inleiding
Elke organisatie kent af en toe vraagstukken die moeilijk zijn op te lossen. Soms lukt het niet om er écht een vinger achter te krijgen. Gaat het om een proces of een gedragspatroon binnen de organisatie? Voorbeelden zijn: terugkerende weerstanden tegen veranderingen, moeizaam herstel van de vitaliteit in de organisatie na een fusie of reorganisatie, de positieve inzet van een managementteam die niet het beoogde effect heeft, een functie die niet blijvend te vervullen valt c.q. onverklaarbaar groot personeelsverloop. Dynamieken die de organisatieontwikkeling kunnen verlammen.

Het kijken met een systemische blik naar dergelijke dynamieken via een organisatieopstelling kan ondersteuning bieden om ze zichtbaar te maken. Eenmaal zichtbaar worden de dynamieken bespreekbaar en hanteerbaar. En kan een constructieve beweging ontstaan.

Organisatieopstellingen kunnen ook worden ingezet om moeilijk te doorgronden individuele vraagstukken op te lossen, zoals van medewerkers die regelmatig in conflictsituaties geraken, niet optimaal functioneren of tegen een burn-out aanlopen. Of een goede start willen maken in een complexe werkomgeving als leidinggevende. Vanuit de systeembenadering is het boeiend om te kijken hoe het vraagstuk rond een individu een reflectie kan zijn van wat er in de brede context in de organisatie speelt en nodig is.

Werkwijze
Eén persoon brengt een vraag in, gericht op de kern van het vraagstuk dat in de organisatie speelt. De inbrenger krijgt ondersteuning in het formuleren van een concrete vraag. Zodra de vraag of de focus helder is wordt met ondersteuning van de aanwezigen de situatie – stap voor stap – opgesteld. Ter plekke wordt toegelicht hoe een en ander in zijn werk gaat. Iedere opstelling wordt afgesloten met een korte reflectie met de begeleider. Er zijn maximaal vijf opstellingen mogelijk. Vertrouwelijkheid is de basis van waaruit gewerkt wordt.

Doelgroep:
Managers en medewerkers die met de omschreven of vergelijkbare vraagstukken te maken hebben. Deelname kan met een concrete vraag c.q. de wens tot een opstelling. Of als participant: dan neem je deel aan de opstellingen die door anderen ingebracht worden. Beide zijn waardevolle posities om in te nemen.
Om in de organisatie met de verkregen inzichten aan de slag te kunnen is de suggestie om samen met een collega of interne/externe adviseur te komen.

Begeleiding:
Ria Verlinden is trainer systemisch werk bij Multidimens, begeleidt, traint en coacht particulieren, teams en organisaties met een systemische blik vanuit haar eigen praktijk in Antwerpen. Ze werkt ook in Tsjechië, Zuid-Afrika, Spanje en Ierland.
Voor meer informatie: www.The7thC.be

Praktische informatie

Kosten:
De positie van waaruit je deelneemt vertaalt zich door in de prijs. De opsteller betaalt een ander tarief vanwege de aandacht die het thema krijgt.
Particulieren
Participant: € 90,-
Opsteller: € 150,-
In duo participant en opsteller € 210,-
In duo participant en participant € 150,-

Zakelijk
Participant: € 140,-
Opsteller: € 210,-
In duo participant en opsteller € 290,-
In duo participant en participant € 240,-

Prijzen zijn inclusief btw.

Werktijden:
Ontvangst vanaf 9.30 uur. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 17:00 uur.

Informatie / Aanmelden:
Verdere informatie en opgave (bij voorkeur) per mail of telefoon bij:
Ria Verlinden  info@the7thC.be 0032(0)32357839    www.The7thC.be
Graag vermelden bij opgave: representant of opstelling – in duo of alleen – privé of zakelijk.

Betaling:
Indien betaling via een factuur gewenst is graag vooraf melden.
Contant, een betalingsbewijs wordt uitgereikt.

Locatie:

Lokatie:
EigenKleur
Elisabethlaan 117A 2600 Berchem.
www.eigenkleur.be
Route zie: contactpagina