Menu NL | FR

Mannen Moed

Deze driedaagse workshop wordt gegeven door Bart De Coninck. Reconstructieve opstellingen worden als werkvorm gebruikt.

Welkom op deze workshop voor mannen.

Voor mannen is een “Community of Men’ een bron van innerlijke kracht en moed. De relatie tot hun vader beinvloedt de manier waarop mannen met elkaar omgaan en vertrouwen en moed vinden bij de stappen die ze te nemen hebben in het leven.

Reconstructief werk is een nieuwe vorm van opstellingenwerk. Het is intens en uitdagend. Het sluit daarom naadloos aan bij kwaliteiten die mannen van nature in zich dragen maar niet altijd aanspreken. Het biedt een opening naar meer bewustzijn en expansie. Het lichaam is de leidraad.

Reconstructief werk geeft ons dieper inzicht in de werkelijkheid achter de facade. De waarheid wordt niet uit de weg gegaan. Soms pijnlijk, soms verrassend. Uiteindelijk bevrijdend en verhelderend.

Focus ligt op:

  • Mezelf als man
  • Mezelf in relatie
  • Inzicht in egostructuren [“facade”] en hoe ze zich verhouden tot de werkelijkheid
  • Mijn bewegingsvrijheid en kracht
  • Gedachten, emoties en illusies en hoe ze het stromen van energie beinvloeden


Mannen hebben hun eigenheid en identiteit ten overstaan van elkaar en ten overstaan van vrouwen in overweging te nemen. Wij mannen weten niets van de geheimen van vrouwen. Wij eren en respecteren vrouwen in hun vrouw-zijn en in het leven wat ze dragen. De mate waarin wij onszelf begrijpen en onze geheimen respecteren vergemakkelijkt dit proces.

Reconstructief werk werd in de wereld gezet door Carola Castillo. Zij komt uit Venezuela. Haar werk is een verdieping van het “Familieopstelingenwerk” van Bert Hellinger.

“Only in darkness one can find light.”

Bart De Coninck begeleidt deze workshop. Hij is de stichter van Aguila. Zijn levenswaarden zijn respect, waardigheid en verantwoordelijkheid. In zijn leven is het belangrijk geweest om zo vrij als mogelijk te worden van zijn persoonlijk verhaal en het leven te leren zien in vele dimensies.

“Ik geloof in de innerlijke kracht en de wil om te groeien van mensen. Wat wij echter meedragen vanuit onze geschiedenis en verhaal kan ons bang, moe, ziek of depressief maken en onze relaties belemmeren.”

Het heeft lang geduurd eer ik liefde kon vinden in mezelf en mezelf kon healen en zo beschikbaarder kon worden voor anderen.”

Voor wie:
Voor mannen met een open hart en geest en een verlangen naar groei

Voor data, prijzen en meer info:
Reconstructive School België
m 00.32.476.66.06.37