Menu NL | FR

Loopbaanopstellingen

Stil staan bij wat er is

Zondag 20 oktober 2013 in Antwerpen

De dag is gebouwd rond het opstellen van wat jij in je bagage hebt & tegenkomt op dit moment met betrekking tot jouw plek op de arbeidsmarkt. Als werknemer of zelfstandig werkend. Ben je begeleider van loopbaanvragen dan kan deze dag als bijscholing inspireren.

Waar sta je op de werkplek?
Waar wil je naartoe ?
Welke stap heb je hierin te zetten ?
‘Je moet eerst stoppen om van richting te kunnen veranderen’ E.Fromm

Via een opstelling kan je inzicht en kracht verzamelen om jouw huidige werksituatie te verkennen en een stap verder te zetten of van richting te veranderen. Wat jou daarin steunt en wat je ontkracht op te sporen. Met een systemische blik onderzoeken we een groter kader dan enkel het persoonlijke. De inter-generationele drijfveren, familie patronen die ook jouw kwaliteiten vorm hebben gegeven, kunnen ballast én bagage zijn. Hierin respectvol ‘ontknopen’ en je eigen weg gaan zijn de doelstellingen van deze dag.

Deelnemen kan op tweeërlei wijze:

Als participant ben je getuige van het proces. Ook kun je gevraagd worden om aan een opstelling deel te nemen. Als opsteller breng je een persoonlijk thema in. De kern van dit thema is uitgangspunt voor een opstelling. Beide vormen kunnen bijdragen aan je persoonlijke proces.

Werktijden:

Ontvangst vanaf 9.30 uur. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Er zijn die dag 5 opstellingen mogelijk.

Doelgroep:

Voor ieder die een dringende vraag heeft met betrekking tot zijn of haar werksituatie of op een kruispunt staat voor wat betreft zijn of haar loopbaan. Of die mensen begeleidt die met deze keuze te maken hebben.

Prijzen workshop:

workshop (koffie / thee zijn inbegrepen – lunchen in de buurt ):
De positie vanwaaruit je deelneemt vertaalt zich door in de prijs. De opsteller betaalt een ander tarief vanwege de aandacht die het persoonlijke thema krijgt. Er zijn die dag 5 opstellingen mogelijk.
Participant: € 75,- Opsteller: € 110,-
Indien een partner meekomt: met de opsteller € 160,- (twee personen)
Voor een duo als participant is het samen € 120,-

Informatie / Aanmelden:

Bart De Coninck: 0476 66 06 37 bart@eigenkleur.be

Betaling:

Betaling: Contant op de dag zelf. Een betalingsbewijs wordt uitgereikt

Plaats en route:

Eigenkleur Praktijk voor Psychotherapie, Elisabethlaan 117A, 2600 Antwerpen-Berchem. Voor plattegrond klik hier.

Begeleiders:

  • Ria Verlinden (’51) 
Gestalttrainer – Staflid MultidiMens – eigen praktijk in Antwerpen
The 7th C Coaching & Communication www.The7thC.be