Menu NL | FR

Cyclus: Man Zijn – Een Initiatie als Man

Tweedaagse mannencirkels door Bart De Coninck

Elke workshop kan afzonderlijk gevolgd worden
Vier workshops vormen een volledige cyclus (speciale prijs)

Een initiatie is iets wat ik met en voor mezelf aanga. Het is als een ankerpunt in mijn ontwikkeling. Hiermee engageer ik mij om meer mijn plek te gaan innemen in de verschillende systemen waarbinnen ik beweeg.

MEER MIJN PLEK INNEMEN ALS MAN 

in mijn job of functie

In mijn partnerrelatie

als vader

MEER INNERLIJK LEIDERSHAP en GROTERE BESLUITVAARDIGHEID

De vier archetypes (De Minnaar, De Krijger, De Magiër en De Koning) belichten elk een verschillend stuk in dit proces. De Minnaar toont mij hoe ik mezelf graag kan zien en hoe ik beter kan omgaan met het behoeftige kind in mij. De Krijger geeft toegang tot meer daadkracht en actie. De Magiër toont de weg naar wijsheid, intuïtie en macht. De Koning brengt mij in contact met mijn autoriteit, sereniteit en waardigheid.
Werkvormen
In deze mannencirkels worden een brede waaier van werkvormen en theoretische  kaders gebruikt. De belangrijkste hiervan wortelen in het reconstructieve werk van Carola Castillo en in de archetype-werk van Carl Gustav Jung.

Reconstructive is een efficiënt werkmiddel om overlevingspatronen te transformeren. Een overlevingspatroon is datgene wat ik mezelf als kind aanleerde. Het is mijn comfortzone. Hierin ervaar ik weinig levenskracht en kan ik moeilijk moed, vreugde, eigenliefde of leiderschap ontwikkelen.

Een archetype is een specifieke structuur uit het collectief onbewuste. Een archetype is als het ware ingegroefd in de psyche van elke mens door gelijkaardige ervaringen van alle mensen van alle tijden. Daarom zijn archetypes universeel en niet tijdsgebonden. Ieder van ons heeft een eigen specifieke relatie tot elk van de archetypes, afhankelijk van zijn ervaringen, cultuur en het gezin waar hij uit komt. Meer bewustzijn over deze relaties maakt kracchtiger. De archetypes die in deze reeks hoofdzakelijk aan bod komen zijn De Krijger, De Magiër, De Minnaar, De Koning, De Vader, De Jongen en De Wijze.
Praktische info
 Voor wie: elke man, ongeacht levensfase of leeftijd, is welkom. Er is geen vooropleiding of specifieke kennis nodig.

 Locatie: Centrum Het Midden in Malle (B) – www.hetmidden.be

 Data:

  • Tweedaagse De Krijger: 15 & 16 juni 2019 en 6 & 7 juni 2020
  • Tweedaagse De Magiër: 12 & 13 oktober 2019 en 10 & 11 oktober 2020
  • Tweedaagse De Koning: 18 & 19 januari 2020
  • Tweedaagse De Minnaar: 14 & 15 maart 2020

Deze workshops kunnen afzonderlijk gevolgd worden, of als cyclus van twee, drie of vier workshops. Zo’n cyclus kan bij elke workshop van start gaan. Speciale prijs voor een cyclus.

 Werktijden: zaterdag en zondag telkens van 10 tot 18u

Prijs: € 250.00 voor één tweedaagse workshop (btw excl.)  

10 % korting op een tweede workshop-deelname: € 225.00 (excl. btw)

20 % korting op een derde workshop-deelname:    € 200.00 (excl. btw)

30 % korting op een vierde workshop-deelname:   € 175.00 (excl. btw)

€ 800.00 (excl. btw) voor een hele cyclus van vier workshops in éénmaal te betalen
Niet-residentiëel.
Koffie, thee, water, versnaperingen, fruit en lichte lunch op zaterdag en zondag inbegrepen.

 
Info/aanmelding:

Bart De Coninck:
bart@reconstructiveschool.be
+32 476 66 06 37

Dit concept kan ook binnen bedrijven, organisaties, … aangeboden worden.

reconstructiveschool.be
bartdeconinck.be

—-

Een Initiatie als Man – De Minnaar : Ik zie mezelf elke dag een beetje liever in alles wat ik ben.”

tweedaagse workshop – 9 & 10 maart 2019 en 14 & 15 maart 2020

Vanuit onze kindertijd identificeren wij ons makkelijk met negatieve of gedeeltelijk negatieve zelfbeelden. We overleefden als kind door ons aan te passen, door onze plek weg te geven. Ons vermogen om onszelf werkelijk graag te zien in alles wat we zijn is daardoor eerder beperkt. Wij zoeken liefde, erkenning en steun in de eerste plaats buiten onszelf en leven in de angst voor te kort of te weinig.

De kracht van De Minnaar legt een bodem voor een basis van eigenliefde, erkenning en steun binnen onszelf. Dan wordt het makkelijker om naar buiten te treden, om een eigen plek in te nemen.

Een Initiatie als Man – De Krijger: “Ik ben in staat te doen wat me te doen staat”

tweedaagse workshop – 15 & 16 juni 2019 en 6 & 7 juni 2020

Helden en krijgers inspireren ons om groter, moediger en sterker te worden. Ze zijn productief, daadkrachtig en geconcentreerd.

De kracht van De Krijger is het vermogen om te handelen. Ik zie het onderscheid tussen wat prioritair is en wat niet. Ik ontwikkel focus, moed en discipline. Ik kan orde en structuur aanbrengen in wat me te doen staat en het in werkelijkheid omzetten. Het is het vermogen om me niet van de wijs te laten brengen en te doen wat me te doen staat, los van wat anderen van me verwachten of van mijn eigen verwachtingen of emotionele beslommeringen.

Soms gebruik ik dit deel tegen mezelf. Dan hol ik mezelf voorbij en gebruik mijn handelen en acties om niet met mezelf geconfronteerd te worden.

Een Initiatie als Man – De Magiër: “Ik vertrouw mijn visie, intuïtie en macht”

tweedaagse workshop – 12 & 13 oktober 2019 en 10 & 11 oktober 2020

Magiërs kunnen beelden, gevoelens en perspectieven transformeren. Ze helpen onze visie op het leven te verbreden. De magiër is een meester in beleving.

Zijn kracht is het vermogen om te oogsten en te genieten, om te begrenzen en te beschermen

De schaduwzijde van dit deel is mijn vermogen om te manipuleren, om controle uit te oefenen en tegelijk onschuldig te blijven.

Een Initiatie als Man – De Koning: “Ik ben mijn eigen autoriteit, sereen en waardig”

tweedaagse workshop – 18 & 19 januari 2020

De koning heerst. Hij schept orde en bepaalt de standaard. Hij weet hoe hij in de schijnwerper moet treden en controle moet nemen. Hij kent het onderscheid tussen wat belangrijk is en wat niet, en handelt hiernaar. Hij aarzelt niet om de juiste maatregelen te nemen, ook al zijn deze niet populair. Hij dient het collectief belang, het hogere doel.

Een waardige koning is zich steeds ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheden ten overstaan van zijn rijk. Hij laat zich niet van de wijs brengen door hoe groot deze verantwoordelijkheden wel niet zijn, noch door de grilligheid van wat hij niet kan bepalen. Hij laat zich niet afleiden door randfenomenen. Hij is rustig, sereen, klaar om te handelen en bereid alle consequenties te dragen van zijn beslissingen. Hij is pro-actief.

De schaduwzijde van dit deel is de tiran. De tiran in mij mist realisme in wat ik van mezelf of van mijn omgeving verwacht. Hij mist aansluiting met de hartslag van het leven. Hij kan zich moeilijk deel voelen van.