Menu NL | FR

Blij!

Workshop van één dag : Blij ! Een zoektocht in jezelf

Zondag 10u – 17u

Data

  • 23 april 2017

Voor wie

Iedereen die dit proces met zichzelf wil aangaan is welkom.

Deze workshop is een ideale voorbereiding op of aanvulling van de workshop Reconstructief werk. In deze laatste workshop worden reconstructieve opstellingen als werkvorm gebruikt. Beide workshops delen dezelfde visie op heling en transformatie.

Locatie

Het Midden – Westmalle – België
www.hetmidden.be

Prijs

€ 65,00 (koffie, thee, water en soep inbegrepen)

Info en aanmelding

Nadine Verhoeven – m 0497 36 28 89nadine@eigenkleur.be

“Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn,
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.”…

BLIJ … ?!

Blij met jezelf, blij met wie je bent. Het lukt ons niet altijd. We kennen allemaal momenten van angst of vertwijfeling waarbij we tegen onze beperkingen aan lopen. Dit zorgt er voor dat we ons soms zwaar of geblokkeerd voelen. We verliezen het contact met onze blijdschap. En het is net die innerlijke vreugde die ons mild stemt, ons hart opent en contact maakt met onze ziel.

OVERLEVEN …

bretagne_bewBlijmoedig door het leven gaan. Het kan eenvoudig lijken. Toch is het dat niet. We maken makkelijker contact met onze twijfels en pijn dan met onze blijdschap. Om innerlijke vreugde te ervaren is het nodig contact te maken met wie we in wezen zijn. Kinderen hebben vaak maar een beperkt deel van hun ‘zelf’ ter beschikking. Ze zetten zichzelf als vanzelfsprekend opzij en gaan zorgen voor wat het grotere geheel, namelijk de familie waar ze bij horen, nodig heeft. Wat ze zelf nodig hebben is minder op de voorgrond. Het is hier dat onze overlevingsmechanismen ontstaan die we hanteren in het volwassen leven. Innerlijke vreugde en tevredenheid met wie we in wezen zijn en wat er zich in de werkelijkheid aandient zijn dan moeilijk te verwerven. Wat wel bereikt wordt is aan voorwaarden verbonden: “ik ben blij met mezelf als ik mijn best doe en successen haal”, “ik ben blij met mezelf als ik de ander gelukkig maak”, …

INTEGRATIEPROCES VAN LICHT EN ZWAAR

Het patroon om ons te binden aan “voorwaarden” zorgt er voor dat we in het machteloze gevoel van de afsplitsing terecht komen. We zijn afhankelijk van onze voorwaarden en maken geen contact met onze werkelijke behoeftes of verlangens.

Het leven heeft zijn eigen stroom. Meegaan met die stroom en zowel de zwaarte als de lichtheid ervaren maakt dat we ons minder gefragmenteerd voelen. Dat vraagt een stuk overgave en vertrouwen. Toelaten dat lichaam, verstand en ziel meer als één eenheid handelen werkt helend. Het integreert afgesplitste delen naar heelheid.

Het is pas wanneer we beiden, zwaarte en lichtheid, kunnen toelaten dat we de kracht van die integratie kunnen ervaren. Licht én donker, pijn én vreugde behoren nu éénmaal tot de werkelijke stroom van het leven.

LEVEN … PARADOX VAN LICHT EN ZWAAR

nadine_menhirs_breed

We zijn allen in zekere mate geïdentificeerd met angst en pijn. We houden onszelf voor de gek door veel nadruk te leggen op wat misschien, in wezen, niet het belangrijkste is voor ons. Dit doen we door illusies te scheppen over wat we nodig hebben. Naarmate we als volwassenen langer in het leven staan krijgen we meer zicht op onze steeds herhalende patronen van afwijzing, angst en illusie. We ontwikkelen meer gewaarzijn en inzicht over hoe we zelf die patronen in stand houden. Dat maakt nog niet dat we automatisch toegang krijgen tot dat deel van onszelf dat blij is met wie we zijn.

We blijven tegen onze overlevingsmechanismes aanlopen die onze energiestroom lam leggen. Dit overlevingssysteem, of –patroon zorgde er in onze kindertijd voor dat we lastige situaties het hoofd konden bieden. In een later deel van ons leven kunnen we last krijgen van de beperkingen die zulk systeem met zich meebrengt en verlangen we naar het vrijmaken van de energie die er in besloten zit. Zoals alles wat nieuw is boezemt ook dit terrein ons angst in. Angst brengt ons bij de paradox. We voelen ons zwaar én verlangen naar lichtheid. Energie vrij maken, zodat je kan stromen van licht naar donker en terug, vraagt moed en oefening.

OEFENEN MET BLIJDSCHAP …

Dat is wat deze workshop biedt. Het creëert een veld waarbinnen ruimte is voor experiment. Het is een vorm van energetisch werk waarbij we zoeken naar overgave zonder vooropgesteld doel of plan.

We zoeken niet naar het extase gevoel van blijheid. We zoeken naar die energie voorbij het woord “blijheid” . Een innerlijke plek die ons ruimte en zuurstof geeft. De plek waar falen en eenzaamheid niet meer als dodelijk wordt ervaren, waar “voorwaarden” even niet meetellen. Het is een energetische krachtbron, in onszelf, die we via bodywork, ervarings-en bewegingsgerichte oefeningen, opzoeken en ontdekken.

nadine-op-muurtjeWanneer we ons lichaam kunnen voelen, realiseren we ons dat we meer zijn dan onze geest, meer dan ons denken alleen. We openen ons hart en maken contact met onze ziel. Het is een spannende en opwindende zoektocht waarbij we ons lichaam gebruiken zodat energie vrij kan gaan stromen. Waar we leren vertrouwen dat we kunnen stromen van licht naar donker, van donker naar licht. Waar onze nieuwsgierigheid ruimte krijgt zodat verrassingen ons deel kunnen worden.

Iedereen die dit proces met zichzelf wil aangaan is welkom.