Menu NL | FR

Hypnotherapie

Hypnotherapie is niets anders dan het tot stand brengen van ontspannen, naar binnen gerichte concentratie die het mogelijk maakt om je aandacht te richten op wat je op dit moment het meeste bezig houdt. Het heeft dus niets te maken met hypnose zoals je die in shows ziet, waarbij mensen op een podium dingen doen die ze zich later niet herinneren.

Enkele voorbeelden:
– je leven loopt niet zoals je wilt, en de oorzaken daarvan liggen in een ver verleden: traumatische gebeurtenissen (grote en kleine trauma’s) die een negatieve invloed hebben gehad op hoe je je leven inricht.
– je wilt veranderen, maar het lukt niet. Altijd weer duiken dezelfde interne “saboteurs”  op die je veranderingsproces tegenhouden, maar je hebt geen idee waar ze vandaan komen. En je weet al helemaal niet hoe je ze de mond kan snoeren.

Vaak zijn hier oorzaken, gebeurtenissen uit het verleden in het spel die geheel of gedeeltelijk onbewust blijven. Je herinnert je er niets meer van, of hebt er enkel wat vage beelden bij.

Hypnotherapie is een hulpmiddel, waarbij je in een (lichte) trance en onder versterkte concentratie dat oude materiaal uit het onbewuste kan ophalen en onder ogen zien. Daarna kan je beginnen met de verwerking ervan en op zoek gaan naar nieuw en meer constructief gedrag. Bij sommige mensen zal het bewustmaken van oude trauma’s en de verwerking daarvan op de voorgrond staan. Bij anderen is het belangrijker om meteen op zoek te gaan naar manieren om verandering aan te brengen in hun leven. En soms slagen we er in om beide te realiseren.

Hypnotherapie kan helpen om contact te maken met wat het beste bij jou past, op dit moment in je leven.
Binnen Eigenkleur wordt hypnotherapie bijvoorbeeld gebruikt als ontspanningstechniek, als middel om je zelfzekerder te voelen (ego-versterking) en als manier om de invloed van ongewenste factoren uit je omgeving (bepaalde interacties met mensen, pijn, andere stressfactoren) te minimaliseren.

Hypnotherapie is geen wondermiddel dat je ontslaat van elke verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je moet zelf wel altijd bereid blijven om te willen veranderen en groeien. Maar het kan je wel helpen bij het naar boven brengen van mogelijke stoorzenders of  hulpmiddelen bij dit veranderingsproces. En dat is mooi meegenomen.

De Eigenkleur-medewerker die vanuit deze visie werkt, is Marianne De Bouw