Menu NL | FR

De clown en therapie

De kenmerken van de clown komen uit het kind-archetype. We hebben het niet over de acteur die speelt maar over de innerlijke clown diep in jezelf. Dat deel van jezelf dat handelt vanuit je hart en dus drijft op hartsenergie. Dat deel, dat ieder van ons in zich heeft, kent de ongedwongenheid, de verwondering en de nieuwsgierigheid van een kind. Het zijn kwaliteiten die eigen zijn aan de clown. Het is een figuur die niets heeft met “opgebouwde constructen”. Hij toont en deelt zijn emoties en doet dit steeds vanuit zijn hart. Hij is alert aanwezig en leeft in het hier en nu. Daarin is hij consequent en dat geeft dan weer vertrouwen.

Het is nu net datgene dat we verliezen wanneer we in een crisissituatie belanden. Pijn, verdriet, angst en gebrek aan vertrouwen zorgt er voor dat we ons afsluiten van al dat moois dat we bewonderen in een kind. Kijken naar die blokkades en opnieuw contact maken met dat open en ruimtelijke stuk van onszelf is wat therapie doet. De therapeut is daarbij de begeleider en gaat samen met jou op weg. De clown en zijn clowns-attitudes kunnen daarbij voor beiden een ondersteuning zijn. Dit kind van voor de zondeval heeft ons dus heel wat te bieden !

De medewerker die vanuit deze visie werken zijn: Nadine Verhoeven en Bregje Ruhof