Gestalt

In de Gestaltbenadering staat de relatie centraal, de wisselwerking tussen jou en je omgeving. Een mens is een onlosmakend deel van zijn omgeving, van zijn gezin van oorsprong, van zijn huidig gezin, van zijn werkomgeving, van zijn vrienden, van zijn culturele achtergrond, van de wereld,… Waar hij zich ook bevindt, hij is verbonden. Voor iedere mens is het hebben van contact met die omgeving een levensbehoefte. Zonder contact is er geen leven en geen groei.

Mensen kunnen geblokkeerd raken. De wisselwerking tussen hen en hun omgeving is dan verstoord. Het contact geeft weinig energie, is weinig voedend en kan zwaar voelen. Eén van de belangrijkste taken van de gestalttherapie is het ondersteunen van het gewaarzijn over deze wisselwerking. Je leert weet hebben van hetgeen er gebeurt tussen jou en je omgeving. Dit gewaarzijn speelt een belangrijke rol in het proces van verandering.