LGBTQ+ Homo Lesbisch Biseksueel Transgender Queer

Homo, lesbisch, biseksueel, transgender en queer zijn is een gegeven dat impact heeft op de manier waarop je in het leven staat en keuzes maakt. Je kunt te maken krijgen met vragen met betrekking tot:

  • je identiteit
  • coming-out
  • de acceptatie door de omgeving (ouders, familie, vrienden, heteropartner, kinderen, collega’s,..)
  • je eigen waarde en zelfvertrouwen
  • het aangaan van relaties
  • het omgaan met intimiteit en seksualiteit
  • zingeving en/of religie

Ook wanneer je vraag niet samenhangt met je seksuele identiteit is het makkelijk als je therapeut op de hoogte is van de invloed die homoseksualiteit op je leven kan hebben.

Zowel individuele begeleiding als relatietherapie zijn mogelijk.

Relatietherapie helpt om te onderzoeken wat de oorzaak is van jullie problemen en hoe je – al dan niet samen – verder wilt. Het stoppen van verwijten en ruzies en het anders met elkaar leren communiceren zijn daarbij vaak belangrijke aandachtspunten.

In een kennismakingsgesprek kan samen naar de geschikte focus voor je vraag gezocht worden.

De LGBTQ+ Community is in onze maatschappij volop in ontwikkeling, zowel op individueel als collectief niveau. Wij denken dat onze visie en methode hier een goede bijdrage aan kan leveren. Naast individuele sessies en relatietherapie voor deze groep, zal er in 2022 ook een workshop Reconstructive worden georganiseerd.