Reconstructief Werk

Voor Workshops en Trainingen in Reconstructive: zie onze kalender

Reconstructief werk werd in de wereld gezet door Carola Castillo. Zij komt uit Venezuela, is trainer en internationaal spreker. Haar werk is een verdieping van het “Familieopstellingenwerk” van Bert Hellinger.

Het reconstructieve werk is in 2015 onze praktijk binnengebracht door Bart De Coninck. We waren allen overdonderd door deze nieuwe manier van ‘transformatie ondersteunend’ werken.

In therapie zien we mensen worstelen met oude patronen en systemen. Het zijn overlevingsmechanismen die we als kind nodig hadden om te overleven. Wanneer we als volwassene teveel reageren of acties ondernemen vanuit ons kindstuk blijven we overleven en komen we niet aan leven toe. Leven i.p.v. overleven is wat we als volwassene uiteindelijk willen. Het maakt ons krachtiger en we komen tot de essentie van ons bestaan.

Oude systemen verankeren zich in ons lichaam en blokkeren de energiestroom van het leven. Wat wij merken is dat therapie helpt om die systemen helder te krijgen, of wat ze in gestalt benoemen als “je gewaarzijn ontwikkelen”. Maar eens ze helder zijn, zijn we nog niet bevrijd van die oude krokodillen. Zij zitten opgeslagen in ons lichaam en blijven onze levensenergie blokkeren.

Bij deze vorm van energetisch werk, het reconstructieve werk, is het niet nodig een heldere analyse te kunnen maken van het trauma of de gebeurtenissen die aan de oorsprong liggen van een blokkade. Je gebruikt je lichaam en laat de energie zijn werk doen. Er wordt een energetisch veld geactiveerd dat krachtig is en ons aanwezig maakt in, en met, onszelf. Het raakt aan onze essentie, aan wie we werkelijk zijn. Het is een geaarde manier van werken waarbij we geconfronteerd worden met de verantwoordelijkheid die we als volwassenen hebben om te kiezen voor “leven” zodat onze energie vrij kan stromen.

De essentie van dit werk gebeurt in groep. Het is body-to-body-work. in een individuele sessie kunnen we een stuk opheldering geven en kijken wat de te zetten stappen zijn.

De medewerkers die vanuit deze visie werken zijn: Bart De Coninck, Job Hulshoff, Sonia Maes, Karin Swinnen en Livia De Vos.

Voor meer info zie website Carola Castillo en Bart De Coninck en de scholen voor reconstructief werk:

Reconstructive School of Belgium

Reconstructive International Integrative Holistic School