Gestalttherapie

In de Gestaltbenadering staat de relatie centraal. Het contact tussen jou en mij, de wisselwerking tussen jou en je omgeving. Een mens is een onlosmakend deel van zijn omgeving, van zijn gezin van oorsprong, van zijn huidig gezin, van zijn werkomgeving, van zijn vrienden, van zijn culturele achtergrond, van de wereld,… Waar hij zich ook bevindt, hij is verbonden. Voor iedere mens is het hebben van contact met die omgeving een levensbehoefte. Zonder contact is er geen leven en geen groei.

Mensen kunnen geblokkeerd raken. De wisselwerking tussen hen en hun omgeving is dan verstoord. Het contact geeft weinig energie, is weinig voedend en kan zwaar voelen. Eén van de belangrijkste taken van de gestalttherapie is het ondersteunen van het gewaarzijn over deze wisselwerking. Je leert weet hebben van hetgeen er gebeurt tussen jou en je omgeving. Dit gewaarzijn speelt een belangrijke rol in het proces van verandering en heelwording. Een zin die dit mooi samenvat is: “Ik word meer ik naarmate jij meer jij voor me wordt.”

De term ‘gestalt’ duidt op ‘één geheel’. Gestalttherapie wil heel-makend en helend zijn en dus gezondheid bevorderen. De klassieke geneeskunde ziet gezondheid vaak als de afwezigheid van ziekte. Binnen de Gestaltbenadering wordt gezondheid gezien als het vermogen bezittend om adequaat antwoord te geven op de vragen die de realiteit aan ons stelt. Respons-ability. Ability to respond. Ver-antwoord-elijk.
We gaan er van uit dat er goeie redenen zijn waarom iemand klem raakt, waarom de wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving stroef verloopt. Zogenaamd ‘abnormaal’ gedrag is de best mogelijke oplossing die iemand vindt om in moeilijke omstandigheden toch te overleven. Hierin schuilt ook zijn kracht.
Hier-en-nu is een belangrijke focus. Door je te richten op wat je nu ervaart, maak je verbinding met je creativiteit en levendigheid. Stilaan herinner je je wie je in wezen bent.