Therapie vanuit systemische blik

Systeemopstelling (ook familieopstellingen genoemd) is een methode die door Bert Hellinger is uitgewerkt vanuit de visie dat niets zomaar op zich staat. Alles en iedereen is wel met iets of iemand  anders verbonden. Anders gezegd: dingen of mensen worden door andere dingen of mensen beïnvloed. Familiebanden zijn hierin uniek, ze zijn onverbrekelijk en daarom van invloed op alle andere relaties.

Het is soms lastig om te begrijpen hoe mensen elkaar beïnvloeden. Er is datgene wat we tegen elkaar zeggen, maar er zijn zoveel meer subtiele manieren waarop we elkaar onbewust beïnvloeden. Het is moeilijk om daar zicht op te krijgen en in geval van moeilijkheden hier iets aan te veranderen. Via de methode van systeemopstellingen kunnen we beter zicht krijgen op de verborgen verbanden die er tussen mensen bestaan en op de manieren waarop we elkaar beïnvloeden. We krijgen dan ook zicht op hoe we die kunnen veranderen indien dat nodig is.

Werken vanuit een systemische blik biedt de mogelijkheid om het groter geheel van een specifieke hulpvraag te onderzoeken.  Dit is zowel toepasbaar in de individuele therapie, in relatietherapie, en ook bij het begeleiden van teams of organisaties. Vanuit het gezichtspunt kijken naar de onderliggende dynamiek in diverse relaties heeft een bevrijdend effect op het gehele systeem. Van daaruit kan een gezonde beweging naar de toekomst ontstaan.

Een klassieke familieopstelling gebeurt in groep. De familieleden (of collega’s,…) die betrokken zijn bij jouw probleem worden in de ruimte opgesteld door medecursisten, inclusief iemand voor jezelf. Het is geen rollenspel. De representanten (die staan voor jouw familieleden) voelen zich in, op die plek in de ruimte die ze gekregen hebben van de opsteller. Warmte, koude, liefde, onverschilligheid, nieuwsgierigheid, verdriet … kunnen zichtbaar worden. Dit proces is op zichzelf helend.

Ook in individuele sessies kan gewerkt worden vanuit systemisch perspectief.  Praktisch kan gebruik gemaakt worden van stenen, kussens, grondankers of playmobilpoppetjes.

Het systemisch kijken dient om van op een afstand een innerlijk beeld te veruiterlijken, met een zo mild mogelijke blik zonder schuld of oordeel.

Wil je weten welke workshops en activiteiten er in de komende periode rond het thema familieopstellingen / systeemopstellingen staan gepland? Kijk dan op de pagina: Workshops