Visie

wij inspireren mensen om bewuster te worden

bewustzijn opent mogelijkheden

#ActivateYourSpirit

Bewustzijn is de sleutel tot verandering. Daarom willen wij mensen inspireren om bewuster te worden, bewuster van zichzelf, van hun spirit en mogelijkheden, en bewuster van de wereld en van de manier waarop ze in deze wereld van betekenis kunnen zijn.  “Wie ben ik?”, “Waarom leef ik?”, “Wat kan er veranderen in hoe ik met mezelf en met anderen omga? In hoe ik beslissingen neem en handel?  En wat kan niet veranderen?”

Wij richten ons op volgende pijlers:

  • Ontwikkelen van intuïtieve intelligentie
  • Moed vinden om je blik te verruimen
  • Aanleren van ontvankelijke en verantwoordelijke communicatie
  • Persoonlijk leiderschap belichamen dat steunt op vertrouwen in visie en talenten
  • Inspiratie vinden en doorgeven vanuit nieuwe denkvormen, gericht op hogere doelen
  • Creatief en vrij bewegen in netwerken en coherente samenwerkingsverbanden

Ons aanbod aan begeleidingen, workshops en opleiding is afgestemd op mensen in de verschillende fasen van hun proces.

Wij gebruiken efficiënte en ultiem-vernieuwende werkmethodes en referentiekaders: Systemisch werk en systemische rituelen, Reconstructive, Trauma-release (EMDR), Nieuw paradigmadenken,…