Menu NL | FR

Methode

  • Met onze werkwijze krijgt de cliënt een helder beeld van de huidige situatie, van een mogelijke oplossing en van de weg die hij of zij kan bewandelen om die oplossing werkelijkheid te maken.
  • De benadering richt zich op de ontwikkeling van intuïtie en bewustzijn. Dit maakt dat de cliënt de oplossing volledig kan integreren en makkelijker toe kan passen in zijn realiteit.

Dat maakt onze methode interessant voor wie wil leren én er klaar voor is om dat nieuwe in beslissingen
en acties om te zetten.Wij combineren kennis en methodieken uit 4 innovatieve strekkingen.Wij beogen een sneller resultaat door meer nadruk te leggen op ieders verantwoordelijkheid.Verantwoordelijkheid nemen voor wat je overkomt, kan aangeleerd en getraind worden. Het maakt individuen, relaties en grotere gehelen als teams, organisaties, bedrijven… weerbaar en gezond.Wij werken interactief en ervaringsgericht, en zoeken naar efficiëntie. Zo staat wat wij doen ver af van hettherapie-cliché “lang traject met nadruk op praten”.

Systemisch – Reconstructive

De moeilijkheden en crisissen in ons dagdagelijks leven zijn vaak de reflectie van belemmeringen die wijvanuit ons eerste systeem – ons gezin van herkomst en prille levensjaren – meedragen. Systemische coachings-tools en groepsdynamica uit reconstructief werk geven ons dieper inzicht en begrip.Van daaruitkunnen we oplossingen vinden, en deze efficiënt integreren in ons leven.We vinden structuren om onze dagdagelijkse mindset te transformeren en moeilijkheden of conflicten anders te benaderen.

Archetypisch – Gestalt

Belangrijkste focus is het ontwikkelen van gewaarzijn over hoe we in interactie gaan. Zo krijgen we meerzicht op hoe we vanuit ons eigen levensverhaal contacten aangaan. Hierin worden we ook beïnvloed door grotere collectieven waar we deel van uitmaken: als mens in deze maatschappij, als man, als vrouw, … Oude wijsheid helpt ons in de zoektocht naar meer vitaliteit en veerkracht.

Een begeleiding start met een oriënteringsgesprek. Daaruit komt een plan van aanpak tot stand.