Perceptie en Fixatie

Wat in ons verhaal zit, zoeken we onbewust in het leven opnieuw op. Op die manier lijkt het verhaal zich telkens weer te bevestigen, en is het alsof het steeds opnieuw gebeurt.

Wij mensen kunnen niet anders dan fixaties hebben, dat is ons eigen. Als we hierover bewustzijn ontwikkelen zorgt dit gewaarzijn ervoor dat onze fixaties niet met ons aan de loop gaan. We kunnen onze perceptie verruimen door onszelf te oefenen in het zien van wat er is en wat ons aandeel is. Het automatisch reageren kunnen we verminderen. We zijn niet verantwoordelijk voor onze fixaties, wel voor hoe we met deze fixaties omgaan.

Waar zitten jouw fixaties?

Livia De Vos