Menu NL | FR

Groepspraktijk voor individuele begeleiding en relatietherapie

Eigenkleur is een praktijk van psychotherapeuten met drie locaties: Antwerpen, Brussel en Westmalle. We werken vanuit de visie dat eigenheid kracht geeft. Kleur staat voor de levendigheid en het enthousiasme wat wij met elkaar gemeen hebben in de uitoefening van ons beroep. Je kan meer lezen over onze individuele professionele achtergronden in het item medewerkers.

Je kan zelf kiezen bij wie van ons je een afspraak wilt. Als dit moeilijk voor je is, kunnen we je bij die keuze begeleiden. Iedere therapievraag start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken jij en de therapeut of je bij Eigenkleur aan het juiste adres bent. Er wordt samen gekeken naar mogelijke werkpunten. De duur van de therapie is onder andere afhankelijk van motivatie, investering, voorwerk en aard van je vraag.

Experiëntiële psychotherapie. We zijn allen opgeleid als gestalttherapeut. Deze therapievorm heeft zijn erkenning binnen de experiëntiële psychotherapie en is dus ervaringsgericht. Door zijn of haar gewaarzijn te verhogen komt de cliënt meer in contact met wie hij in wezen is en kan van daaruit meer bewuste keuzes maken.

Daarnaast hebben de meeste onder ons ook bijkomende opleidingen achter de rug en nemen onze ervaring en kennis in lichaamswerk, systemisch werk, reconstructief werk, clownswerk, mindfulness, bemiddeling, uit de bedrijfswereld, of als psycholoog, jeugdwerker, leerkracht of verpleegkundige mee in ons werk.

Wij respecteren de ethische code van onze beroepsvereniging NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en gestalttheorie)


Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek krijgen therapeut en client een beeld van elkaar. Aan het einde van het uur besluiten ze of er een traject wordt opgestart en worden eerste mogelijke werkpunten geformuleerd.

Werkvormen

Naast Gestalttherapie maken we ook gebruik van andere soorten begeleiding, zoals systemisch werk, reconstructief werk, mindfulness, clownswerk, …

Locaties

  • Berchem – Antwerpen
    Elisabethlaan 117A – 03/293 03 79
  • Brussel – Ukkel
    Jean Benaetsstraat 38 – 0475/64 26 58
  • Westmalle
    Eekhoorndreef 18 – 0493/05 32 79