Menu NL | FR

Groepspraktijk voor individuele begeleiding en relatietherapie

Eigenkleur is een praktijk van psychotherapeuten met drie locaties: Antwerpen, Brussel en Westmalle. We werken vanuit de visie dat eigenheid kracht geeft. Kleur staat voor de levendigheid en het enthousiasme wat wij met elkaar gemeen hebben in de uitoefening van ons beroep. Je kan meer lezen over onze individuele professionele achtergronden in het item medewerkers.

Je kan zelf kiezen bij wie van ons je een afspraak wilt. Als dit moeilijk voor je is, kunnen we je bij die keuze begeleiden. Iedere therapievraag start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken jij en de therapeut of je bij Eigenkleur aan het juiste adres bent. Er wordt samen gekeken naar mogelijke werkpunten. De duur van de therapie is onder andere afhankelijk van motivatie, investering, voorwerk en aard van je vraag.

Wij werken volgens de Gestaltbenadering. Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van gewaar zijn. De therapeut fungeert daarbij als een soort spiegel; hij/zij geeft de cliënt feedback op zijn/haar gedrag.

Daarnaast hebben de meeste onder ons ook bijkomende opleidingen achter de rug en nemen onze ervaring en kennis in lichaamswerk, systemisch werk, hypnotherapie, clownswerk, mindfulness, bemiddeling, uit de bedrijfswereld, of als psycholoog, jeugdwerker, leerkracht, verpleegkundige of arts mee in ons werk.

Wij respecteren de ethische code van onze beroepsvereniging NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en gestalttheorie)


Welke therapieën biedt Eigenkleur?

Iedere therapievraag start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek, wordt samen gekeken naar mogelijke werkpunten en welke therapeut jou best verder kan helpen.

Werkvormen

Naast Gestalttherapie bieden we ook andere soorten begeleiding, zoals systemisch werk, hypnotherapie, clownswerk, …

Locaties

  • Berchem – Antwerpen
    Elisabethlaan 117A – 03/293 03 79
  • Brussel – Ukkel
    Avijlweg 27, 1180 Ukkel – 0475/64 26 58
  • Westmalle
    Eekhoorndreef 18 – 0493/05 32 79